Karkkilan kaupungin talouden tasapainottamisesta syntyi kaupunginhallitukselta yksimielinen esitys – päätökset tehdään maanantaina valtuustossa

Karkkilan kaupunginhallituksen maanantaisessa kokouksessa käsiteltiin talouden tasapainottamisen pakettia, jolla kaupunginjohtaja Tuija Telénin esityksen mukaan saadaan kuluvan vuoden talousarvio ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelma muutettua kuntalain edellyttämälle tasolle.

Näin ollen taseessa tilinpäätöksen 2021 jälkeen oleva alijäämä 495 000 euroa saataisiin katettua toimenpiteillä lain määräämässä ajassa.

Lopulliset päätökset kaupungin talouden tasapainottamisesta on tarkoitus tehdä valtuuston kokouksessa ensi viikon maanantaina.

Kaupunginhallituksen kokouksessa esitys ensi maanantaina kokoustavalle valtuustolle syntyi yksimielisesti.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kuluvan vuoden talousarvioon lisätään kaupungin kiinteistöomaisuuden ja irtaimen omaisuuden myynnistä arvioitu 260 000 euroa.

Lisäysesitys teknisen lautakunnan palveluista saataviin tuloihin tälle vuodelle on 5 000 euroa.

Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan vapaa-aikalautakunnan tuloihin esityksenä on lisätä kuluvan vuoden budjettiin Työväenopistolle 20 000 euroa.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan menoja esitetään vähennettäväksi tänä vuonna perusopetuksesta 20 000 euroa.

Kaupunkikehityksen toimialan teknisen lautakunnan henkilöstömenoihin vähennysesitys on 40 000 euroa ja ympäristölautakunnan henkilöstömenoihin 30 000 euroa.

Johtamisen ja elinvoiman henkilöstömenoja esitetään supistettavaksi tänä vuonna 10 000 euroa ja konsernipalveluista 160 000 euroa.

Kaupunginhallitus esittää kuluvan vuoden verotuloennusteeseen lisäystä 360 000 euroa ja valtionosuustuloihin 80 000 euroa.

Lisäksi hallitus esittää käynnistettäväksi ulkopuolisen suunnittelun hankinnan sivistyspuolen sekä kaupungin kiinteistöhallinnan toimintojen kehittämisestä.

Kaupunginhallitus esittää myytäväksi seuraavat kohteet: omakotitalo (Vihdintie), kesämökki (Löytynpolku), kaksi asunto-osaketta keskustan alueelta, kaupungin kiinteistö Granbackan alueelta, Parvin talo (Fagerkulla), Pyhäjärven uimarannan kioski, Vuoristokoti, Ahmoon koulu ja eläinlääkäritalo. Lisäksi hallitus esittää myytäväksi palvelutuotannon kannalta turhat koneet ja laitteet.

Maanantaiselle kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle esitettyjen talouden tasapainotustoimien kokonaisvaikutus lisäisi kaupungin tuloja yhteensä noin 725 000 euroa ja vähentäisi kaupungin menoja yhteensä noin 260 000 kuluvana vuonna.

Talousvuoden tulos olisi näiden muutosten jälkeen 190 000 euroa plussalla.

Karkkilan kaupunki linjasi vuonna 2019 kaupungille uuden strategisen suunnan. Siitä alkoi yhteinen suunnitelmallinen työ kaupungin kasvun ja vetovoiman vahvistamiseksi.

Uusi valtuusto hyväksyi joulukuussa 2021 uuden kaupunkistrategian Rautainen kotikaupunki. Strategia asettaa kaupungin toiminnalle selkeät muutosteemat ja tavoitteet tuleville vuosille.

Karkkilassa on ollut kaupunginjohtajan mielestä erittäin positiivinen kehityssuunta vuosien 2020 ja 2021 aikana useillakin mittareilla.

Kaupungin talouden saamiseksi kestävälle pohjalle on kuitenkin paljon tehtävää lähivuosien aikana. Tämän takia Karkkilan kaupungin erityistä talouden tasapainotusohjelmaa valmisteltiin viime vuodesta alkaen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kuluvan vuoden talousarvion joulukuussa. Talousarvio ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelmat ovat alijäämäisiä, eivätkä näin täytä kuntalain vaatimuksia.

Lisäksi kaupungin taseeseen on kertynyt vuonna 2019 alijäämää, jota on kahden viimeisen ylijäämäisen talousvuoden jälkeen jäljellä edelleen 495 000 euroa. Kuntalain mukaan tämä alijäämä tulee kattaa vuoteen 2024 mennessä.

Etusivulla nyt

Luetuimmat