Karkkilan kaupunginjohtajan Tuija Telénin kesätervehdys: "Hyviä kesätunnelmia Karkkilassa"

Karkkilan kaupunginjohtaja Tuija Telén. Anu Frosterus-Setälä

Tuija Telén

Olemme viime aikoina saaneet lukea useita hyviä uutisia Karkkilasta; Vanhan pesulan kunnostaminen, elokuvateatterin ja kahvilan avaaminen Ala-Emaliin, valtakunnalliset palkinnot, Jokipuiston joutsenten perheenlisäys - ja nämä kaikki vain viimeisen parin viikon aikana. Meillä on Karkkilassa hyvä tekemisen meininki.

Iloitsen näistä hyvistä uutisista erityisesti sen takia, että ne ovat kaikki osoitusta siitä, että meillä on uskoa Karkkilan tulevaisuuteen.

Kaupungintalolta katsottuna meillä on toki myös haasteita –  suurimpana taloushuolet, joita olemme tälläkin viikolla ratkoneet yhdessä kaupunginhallituksen kanssa.

Valmistelemme tulevien vuosien talouden tasapainotusohjelmaa vielä nykyisen valtuuston päätöksille. Tätä kirjoitan jälleen kerran lyhyeksi jääneiden yöunien jälkeen; maanantai-illalla kaupunginhallituksen jäsenet suunnittelivat talouden tulevaisuutta lähes puolille öin asti.

Univelkaa paikkaa kuitenkin kummasti se tunne, että olemme menossa hyvässä yhteishengessä eteenpäin myös haasteidemme osalta. Realiteetit ovat tiedossa, ja tahtotila on selkeä ja yhteinen.

Talouden tasapainotusohjelmaa teemme haasteiden keskellä hyvällä tunnelmalla. Emme tee Karkkilassa lähtökohtaisesti leikkausohjelmaa, vaan tavoitteenamme on kirkastaa kaupungin toimintaa ja samalla suunnitelmallisesti vahvistaa Karkkilan kasvumahdollisuuksia.

Tavoitteena on luoda Karkkilalle kestävän talouden ja kasvun pohja. Keskeisinä työkaluinamme kestävän kasvun aikaansaamisessa on paitsi talouden tasapainotusohjelma, yhtä lailla kaksi vuotta sitten käynnistetty Kasvuohjelma ja nyt erittäin hyvässä vauhdissa oleva Kestävä Karkkila -ohjelma.

Se, että toimenpiteet on jaettu erilaisten ohjelmien alle, ei ole pelkkiä kivoja sanoja, vaan ohjelmien kautta olemme saaneet toimenpiteitä organisoitua suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen muotoon, ja keskeisillä toimenpiteillä on aikataulut ja vastuutukset.

Koska meillä on Karkkilassa hyvinkin rajalliset resurssit, on toiminnan suunnitelmallisuus avainasia.

Ohjelmien kautta saamme linjattua, mikä on nyt tekemisessä olennaista ja samalla karsittua pois meille vähemmän vaikuttavaa toimintaa. Ohjelmat ovat meille kaupungintalolla tärkeä työkalu, mutta kaikista tärkeintä on kuitenkin se, että asioita nyt myös tapahtuu.

Talouden tasapainotusohjelma tuodaan kaupunginhallitukselle päätökselle tulevana maanantaina 14.6., ja toimenpiteitä toteutetaan seuraavien neljän vuoden aikana.

Ohjausryhmä teki jo toukokuussa olennaisia linjauksia niin palveluverkon kuin kaupungin henkilöstön osalta. Palveluverkon keskeinen linjaus on, että kaupungin toimintoja tullaan keskittämään jatkossa mahdollisuuksien mukaan nykyisen kaupungintalon ympäristöön.

Tämä tukee paitsi kaupungin tehokasta tilankäyttöä, osaltaan myös ruukkiympäristömme kehittymistä monipuoliseksi tapahtumien ja palveluiden keskittymäksi.

Henkilöstön näkökulmasta talouden tasapainotuksen keskeinen linjaus ohjelman valmistelussa oli se, että lähdemme liikkeelle kaupungin toimintaprosessien ja palveluiden sekä tehtävänkuvien tarkastamisesta.

Olemme jo sopineet tähän kolme pilottia, minkä jälkeen tarkastelu laajenee tulevana syksynä koko kaupunkiorganisaatioon. Tämä työ tehdään yhdessä työntekijöiden kanssa.

Itse pidän tätä henkilöstön kanssa yhdessä tehtävää toimintaprosessien ja tehtävänkuvien tarkastamista olennaisena asiana kaupungin tulevaisuudelle.

Ja toki se on innostavaa myös siksi, että samalla, kun tätä kautta pääsemme selkeyttämään kaupungin toimintaa, saamme myös lisättyä työssä viihtymistä.

Kun meillä kaikilla on selkeä kuva siitä, mitä tehtävämme sisältää ja mitä meiltä odotetaan, tuo se myös turvallisuutta tekemiseen ja lisää työhyvinvointia.

Henkilöstöllemme tärkeä viesti talouden tasapainotusohjelman osalta oli myös se, että kaupunki ei suunnittele henkilöstön lomautuksia tai irtisanomisia vuosina 2021-2022, vaan painopiste on toiminnan kehittämisessä.

Näen, että nämä henkilöstölinjaukset kertovat viestiä kaupungin henkilöstöä arvostavasta työnantajapolitiikasta.

Emme siis ole tekemässä kaupungille nyt puhdasta säästöohjelmaa, vaan hakemassa samalla vahvuutta Karkkilan vetovoimaan. Kuten viime aikaiset hyvät uutiset todistavat, meillä karkkilalaisilla on kyllä hyvin tiedossa vahvuutemme ja se, mikä Karkkilassa on hienoa.

Tänä vuonna olemme ottaneet aiempaa reippaampia askeleita myös sen suhteen, että kerromme Karkkilan vahvuuksista myös muille kuin karkkilalaisille.

Myös tähän oli valtuustossa vahva yhteinen tahto, ja saimme tälle vuodelle lisämäärärahaa kaupunkimarkkinoinnin toteuttamiseen.

Olemme huhtikuussa valinneet työhön ammattilaiskumppaniksemme Kaski Creative Agencyn, ja yhteistyö on lähtenyt vauhdilla liikkeelle.

Näymme jo tämän kesän aikana muun muassa asuntomessujen osalta, missä viestimme rakentuvat asumisen houkuttelevuuden ja tonttiemme alennusmyyntikampanjan ympärille.

Syksyllä saamme valmiiksi Karkkilan yhteisen tarinan, minkä pohjalta teemme tulevia kohdennettuja markkinointitoimenpiteitä.

Työssä hyödynnetään muutaman vuoden takaisia kaupunkilaisille tehtyjä kyselyitä Karkkilan vetovoimatekijöistä ja tarina rakennetaan Karkkilan historiaa kunnioittaen. Mutta tästä kerromme lisää syksyllä.

Hyviä asioita on nyt menossa ja lisää tulossa. Karkkilalaisten yhteiseksi ylpeyden aiheeksi nousseen Koskireitin kehittäminen jatkuu taas tänä kesänä hyvässä kumppanuudessa Karkkilan Ladun ja paikallisten aktiivien kanssa, samoin Toivikkeen alueen kehittäminen ottaa askeleita eteenpäin, ja kyllä me suunnittelemme myös kuntoportaita ja senioripuistoa.

Kesätorin laajennettuja aukioloaikoja testaamme jo tänä kesänä, ja näyttää siltä, että saamme vihdoin myös valtatie kakkosen varteen Karkkilan kohteista kertovan ison kyltin pystytettyä.

Rautapäivät toteutetaan eri tahojen yhteistyöllä elokuun alussa, ja uusi valtuusto tarttuu ruoriin elokuussa. Karkkilassa tapahtuu nyt paljon, pysykää kuulolla!

Paitsi kesästä, myös tulevasta syksystä on tulossa työntäyteinen ja mielenkiintoinen.

Elämme juuri nyt kiinnostavaa vaalikesää, ja ei ole vaikea ennustaa, että viime aikojen erilaiset politiikan ulostulot ovat lisänneet kuntalaisten kiinnostusta siihen, ketkä meidän yhteisistä asioistamme päättävät tulevina vuosina.

Haluankin vielä tässä kohtaa kannustaa kaikkia karkkilalaisia vaaliuurnille. Jännitän itse vaalituloksia kovasti, vaikuttaahan tulevan valtuuston kokoonpano aivan suoraan kaupungin ja kaupunginjohtajan työhön.

Toivotan tsemppiä kaikille ehdokkaille kampanjoinnin loppumetreille!

Valtuustokauden vaihtuminen on kunnan elämässä aina myös eräänlainen uuden alku. Odotan jo kovasti sitä, että pääsemme syksyllä tekemään uuden valtuuston kanssa tulevien vuosien strategisia linjoja.

Kyseessä on Karkkilan ensimmäinen kaupunkistrategia, jonka valmistelusta saan alusta asti vastata. Mutta toki ennen syksyä on aika vaihtaa hetkeksi vapaalle ja nauttia Karkkilan kesästä.

Omiin kesäsuunnitelmiini kuluu retket ja hetket Karkkilan lähiluonnossa, teatterin uudessa katsomossa, keikoilla, uimarannalla ja monenlaisissa yhteisissä kulttuuri- ja urheilutapahtumissa.

Haluan tässä kohtaa kiittää kauttaan päättävää valtuustoa mielenkiintoisesta yhteistyöstä näiden kohta kolmen vuoden aikana, jotka olen saanut olla Karkkilassa kaupunginjohtajana.

Yhteinen matkamme on ollut ajoittain varsin värikäs, mutta tällä hetkellä oma tunnelmani on se, että katseet on suunnattu eteenpäin ja tahtotila Karkkilan kehittämiseksi on vahva ja yhteinen.

Erityiset kiitokset haluan antaa kaupunginhallitukselle, joka on joutunut venymään monenlaiseen odottamattomaankin tehtävään, ja suoriutunut niistä mielestäni erinomaisesti.

Kaupunginhallitus on kaupunginjohtajan työssä tärkein poliittinen kumppani, ja koen saaneeni kaupunginhallitukselta sellaista luottamusta ja ohjausta, jota tehtävässäni tarvitsen.

Suurimmat kiitokseni haluan kuitenkin lähettää kaupungin työntekijöille ja kaikille karkkilalaisille.

Kaupungin tehtävissä on jouduttu viimeisen vuoden ja myös mennen kevään aikana monenlaisen uudenlaisen tekemisen äärelle muun muassa Covid 19 -pandemian vuoksi ja joustavuus ja paineensietokyky ovat olleet ajoittain melkoisella koetuksella.

Hienosti olemme yhdessä haasteista suoriutuneet ja kesää kohti moni asia on mennyt parempaan suuntaan.

Kaupunkilaisia haluan kiittää kaikista yhteydenotoista, juttuhetkistä ja monista hyvistä kohtaamisista työn äärellä ja vapaalla. Meillä on Karkkilassa tulevaisuuteen uskovia kaupunkilaisia ja paljon toimijoita, jotka saavat asioita aikaiseksi.

Meillä on paljon rohkeita ja huomiseen uskovia yrityksiä, jotka ovat kaupungin keskeinen kasvun moottori.

Meillä on paljon aktiivisia yhdistyksiä ja seuroja, jotka tekevät töitä Karkkilan paremman huomisen eteen tunteja laskematta. Meillä on Karkkilassa hyvä tekemisen meininki.

Toivotan kaikille karkkilalaisille lämmintä ja hyvää kesää!

Tuija Telén, Karkkilan kaupunginjohtaja

Kommentoi