Jokipuiston rakentamiseksi on kaksi luonnosvaihtoehtoa 

Jokipuiston rakentamiseksi on laadittu kaksi luonnosvaihtoehtoa. Kuvassa vaihtoehto B) joka pitää sisällään kolme neljäkerroksista rakennusta. Talojen alla on pysäköintikansi, jonka katto on Vihdintien tasossa ja sen päällä on kansipihat. Ullakko kerroksessa on yhteistiloja sekä sauna asukkaiden käyttöön. Kuva: Arkkitehtuuritoimisto Olark. Arkkitehtuuritoimisto Olark

Anu Frosterus-Setälä

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kokouksessaan 18.2., että se esittää kaupunginhallitukselle Jokipuiston asemakaavamuutoksen 226 osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja luonnosten hyväksymistä nähtäville asetettavaksi ja, että seuraavaksi osallistumis- ja arviointisuunitelma, tehdyt selvitykset ja luonnokset etenevät nähtäville asukastilaisuuden pitämistä ja mielipiteiden antamista varten.

– Toivon karkkilalaisten tutustuvan Jokipuiston valmistuneeseen suunnitelmaan ja osallistuvan hankkeesta käytävään keskusteluun, esittää Karkkilan teknisen lautakunnan puheenjohtaja Tapani Ylihärsilä ja täsmentää, että sanoessaan tämän, tarkoittaa kaikkea muuta kuin somekeskustelua.

Ylihärsilä korostaa, että kaikki erilaiset näkemykset ovat toki tervetulleita kunhan ne perustuvat faktoihin.

– Ennen kuin esittää oman arvionsa hankkeesta, on parasta olla perehtynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitettyihin tosiasioihin. Kaupunki tulee järjestämään kuulemistilaisuuden, missä kaikki mielipiteet tulevat kuulluiksi. Koronasta johtuen voi olla, että kuulemistilaisuus tullaan järjestämään verkossa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pitää sisällään muun muassa kattavan selvityksen asemakaavamuutoksen tarpeesta, tavoitteista ja toteutuksesta sekä selvityksen lähtötilanteesta ja tavoiteaikataulusta. Selvitys pitää sisällään myös kiinteistövälittäjien näkemyksen siitä millaiselle asumiselle on olemassa kysyntää.

– Ehdottomasti hissillinen matalaenergiatalo, joka on laadukkailla materiaaleilla laadukkaasti rakennettu, vähintään neljä kerrosta, esteetön ja mieluusti myös autotalleja/katospaikkoja, kuvailevat kiinteistönvälittäjät näkemystään siitä millaiselle kerrostaloasumiselle olisi kysyntää.

Ennen kuin esittää oman arvionsa, on parasta olla perehtynyt tosiasioihin.

Jokipuiston kohteen rakentamiseksi esitetään kaksi luonnosvaihtoehtoa: A) kahden kerrostalon vaihtoehto maantasopysäköinnillä ja B) kolmen pienkerrostalon vaihtoehto kansipysäköinnillä. Molemmissa vaihtoehdoissa uusia asuntoja tulisi noin 40.

Jokipuiston kerrostalojen rakentaminen pihoineen on osoitettu entisen pellon ja niityn alueelle. Karjaanjoen ranta-alue sekä lehtorinne esitetään perustettavaksi luonnonsuojelualueeksi.

”Rakentaminen rajataan sekä ajallisesti että vaikutuksiltaan niin, että Karjaanjokivarren herkkä luonto ja virkistyskäyttö häiriintyy mahdollisimman vähän.”, linjaa osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Ravintola Rinteen kohdalta lähtevää puukujaa jatketaan kerrostalokorttelin leveydeltä.

– Nyt käsittelyssä olevien luonnosten ja lopullisen ehdotuksen nähtävilläolosta, tiedotetaan julkisilla kuulutuksilla ja kaupungin nettisivuilla, lähinaapureille lähetetään tiedotekirjeet luonnoksesta ja ehdotuksesta. Lisäksi asemakaavamuutoksesta lähetetään lausuntopyynnöt sekä valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön että luonnonsuojelun näkökulmista sekä luonnos- että ehdotusvaiheissa, kertoo kaavoituspäällikkö Mariitta Vuorenpää ja korostaa, että osalliset voivat kysyä, ja kommentoida kaavahanketta hänelle myös suoraan.

Hankkeen tavoiteaikataulua linjataan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa seuraavasti: ”Jokipuiston asemakaavamuutos on hyväksytty vuoden 2021 loppuun mennessä. Asemakaavan vahvistuttua kaupunki myy tontin rakennuttajalle. Rakennuttajalta vaaditaan hankkeen hiilitaselaskelma. Rakennusten rakennusluvat hyväksyy kaupunki ja rakennusten lopullisista julkisivuratkaisujen valintaa tehdään yhteistyössä teknisen lautakunnan kanssa.”

Arkkitehti

Jokipuiston kaavan on laatinut maisema-arkkitehti Lasse Olaste arkkitehtuuritoimisto Olark Oy:stä.

Olaste valittiin Jokipuiston arkkitehdiksi lokakuussa 2020 järjestetyn kilpailutuksen tuloksena.

Kommentoi